Králová pri Senci

Dorazili sme do Kráľovej pri Senci neďaleko Senca, mestečka na juhu Slovenska. Niektorí naši priatelia nám pomohli nájsť skromný chudobný domček s niekoľkými už obývateľnými miestnosťami, vhodný pre pár chalanov, ktorí ihneď začali s prácami na upratovaní a zveľadení miesta. Veľká skupina rodičov, ktorá sa vyformovala za posledné roky na Slovensku, privítala prítomnosť tohto domu s veľkou radosťou a vďačnosťou. Čo aj ukázali hneď od začiatku vo svojej pripravenosti pomôcť vo všetkých smeroch na skrášlení, zveľadení a zväčšení domu. Požehnanie a prijatie zo strany Cirkvi a niektorých biskupov a kňazov prispelo k tomu, aby sa dom stal znamením nádeje v tejto krajine. V týchto rokoch sa miesto doslova premenilo. Vďaka Božej prozreteľnosti a tvrdej práce chlapcov bol postavený jeden nádherný svetlý dom s krásnym priestorom určeným predovšetkým na modlitbu a spoločenských akcií, ktorý je schopný prijať až štyridsať mladých ľudí. Dom pravidelne navštevuje mnoho verných priateľov a stal sa pekným svetelným bodom pre celé Slovensko.

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.