Regionálne rodič. stretnutie

Podrobnosti udalosti

  • 31. októbra 2020
  • 14:00 - 23:59
  • Západoslovenský kraj v našich klubových miestnostiach na F.E. Scherera v Piešťanoch, organizátor 0917993576 Stredoslovenský kraj vo farnosti BSJ Zvolen Sekier, organizátor 0918 422 979 Východoslovenský kraj v Košiciach- Juh v Kláštore sestier sv. Vincenta de Paul, ul. Šoltésovej 15, organizátor +421915939584
  • 0917993576, 0918 422 979, +421915939584

Náplňou týchto stretnutí je duchovno. čítanie zo sv. Písma, spoločná modlitba napr. Deviatnikov podľa potreby a vášho dohovoru so zodpovedným, počúvanie katechéz sestry Elvíry a komunitných kňazov a ich rozoberanie atď. a iba v prípade nutnosti technické veci
Od mesiaca február budú regionálne stretnutia rodičov obohatené o novú štruktúru stretnutia, ktorá
bude obsahovať myšlienky z homílií a príhovorov pápeža Františka a katechézu z komunity preloženú chlapcami zo slovenského komunitného domu.

V týždni, v ktorom je adorácia nie je regionálne rodičko.
Program stretnutí, pokiaľ ho bude treba rozšíriť o ďalšie podrobnosti (napr. stretnutia mimo Piešťan alebo Slovenska), bude vsunutý k príslušným dátumom nasledovného rozpisu: (podrobnosti ku cestám, ktoré sú mimo pravidelný rozvrh budú v?as vyvesené na tomto mieste i s podrobnosťami

  • Sign up
Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.