Kontakt

Priatelia spoločenstva Cenacolo
občianske združenie

E.F.Scherrera 40
PO BOX 34
92101 Piešťany 1
Slovakia

IČO:  45011982
Web:  www.cenacolo.sk
Email:   cdv-slovakia@outlook.sk

Bankové spojenie:

Tatra banka Slovensko    kód:   1100
IBAN:  SK 94 1100 0000 0026 2314 6144
BIC (SWIFT):  TATR SK BX

Dom:

sv. Cyrila a Metoda
Comunita Cenacolo

Včelárska paseka 278
90050 Králová Pri Senci
Slovensko

Telefónne číslo: 02 / 4590 1009
S medzinárodnou predvoľbou: 00421 24590 1009