Májový príhovor

Keď hovoríme, že ,,Pánov anjel priniesol dobrú zvesť Márii“ musíme vo viere vidieť tú žiaru, to svetlo, ktoré vošlo do Máriinho domčeka a predstaviť si ju celú vydesenú, ako počúva túto zvesť a hovorí svoje  ,,áno“…To, čo sa stalo v jej vnútri, sa dnes stane každému vo svojom vnútri : začnime  sa s veľkým entuziazmom, s veľkou radosťou, s veľkou…

Čítaj celý článok

Apríl 2007 – Ježiš vstal z mŕtvych, aby sme mohli bežať.

Zmŕtvychvstalý Ježiš je srdcom sveta, ktoré vlieva život celému vesmíru. Je obrovským prívalom svetla, ktoré z prázdneho hrobu vyžaruje na celé ľudstvo včera, dnes, navždy.Ježiš vstal z mŕtvych: je to špeciálna udalosť, zvláštna, jedinečná, je to zvesť víťazstva života nad smrťou, svetla nad tmou, lásky nad hriechom. Veľká noc je „sviatkom nôh, ktoré bežia“. K hrobu všetci prídu unavení, smutní,…

Čítaj celý článok

Znovuobjavenie seba samého v službe iným

Každý deň som taká šťastná, že žijem a že som sa narodila, pretože vďaka Pánovi som v situácii, keď sa nemusím o seba strachovať. V živote som nikdy nemala veľa času na to, aby som sa zaoberala sama sebou, ako sa mi darí, či som šťastná alebo smutná, dobrá či zlá. Vždy som sa musela dívať na iných, a uvedomila…

Čítaj celý článok

Marec 2007 – Ukrižovaný Ježiš – srdce Pôstneho obdobia

Milovaní bratia a sestry, mladí a deti našich domov, rodiny a priatelia. Počas tejto pôstnej cesty, ktorú začíname spolu, chceme prežívať a experimentovať uzdravenie z každého skutočného, hlbokého a vnútorného zla a nespokojnosti.Pozývam vás, aby ste sa zastavili kontemplovať oveľa intenzívnejšie počas tohto obdobia Ukrižovaného Ježiša, aby ste mohli hlbšie vstúpiť do bezhraničnej lásky Boha, ktorý sa stal človekom v…

Čítaj celý článok

Február 2007 – Život

Život nie je našim vynálezom: je vynálezom Božím, ktorý mal veľkú odvahu a dôveru v nás a urobil nám tento darček. Dal nám do rúk život, existenciu, so všetkým, čo k tomu patrí, aby sme ho mohli dobre prežívať.Snáď sme si ešte neuvedomili túto Božiu iniciatívu a niekedy si myslíme, že sme sa takto narodili… pretože to chceli naši rodičia,…

Čítaj celý článok

Január 2007 – Znak nádeje

Komunita túži byť znakom nádeje vo svete, v rodinách, v srdci človeka. Mnohí z vás vedia, že už mnoho rokov žijem po boku chlapcov zblúdilých, stratených, narkomanov. Moja nádej cez nich sa stala opravdivejšou, konkrétnejšou, živšou, sa stala skutočnou.Všetci máme pramene nádeje: túžime po najlepšej budúcnosti, uzdravení, zdraví, pokoji, šťastí… ale predovšetkým v tejto chvíli na začiatku nového roka, vo…

Čítaj celý článok

December 2006 – Vianoce

Hľa tu sme, aby sme spolu očakávali veľkolepú udalosť, posolstvo veľkej radosti: „ … dnes sa vám v Dávidovom meste, narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán!“  Všetci sme zachránení!!!Neodopierajme skúsenosť spásy, ktorú každý z nás urobil: Ježiš je živý a koná v nás, aj keď si to neuvedomujeme, pretože Boh je verný v láske a bohatý na milosrdenstvo.Pokorme sa, aby…

Čítaj celý článok

November 2006 – Svätosť

Svätosť nám prináleží. Svätí nám ukazujú cestu pravej radosti, pravej slobody. Sú to muži a ženy každého času a každého miesta, ktorí našli poklad života. Stretnutie s Bohom im dalo nekonečnú energiu lásky, prorockých intuícií, mocnú silu modlitby a ticha, zázraky zo zdieľania sa, život prežitý v konaní dobra. Svedčia nám aj o tom, že aj keď život sa míňa,…

Čítaj celý článok

Október 2006 – Vo svete ako Kristovi Apoštoli

Naša Komunita je misionárska, pretože predkladá zriekanie sa smútku z egoizmu pre naplnenie sa radosťou, ktoré sa rodí z darovania sa druhým. Je veľmi dôležité spresniť, prečo naši chlapci odchádzajú do Brazílie, Mexika, Peru, Argentíny, Ruska… Idú na jednu misiu a nie skúsenosť, pretože chudobní nie sú na prezeranie so zvedavosťou, ale pre slúženie s láskou. Misia je synonymum dobra,…

Čítaj celý článok

Mladí, naša budúcnosť

Chcem vám svedčiť o tom, čo vidím, čoho sa dotýkam a čo cítim, žijúc s mladými viac ako dvadsať rokov. Láska, krása a harmónia nášho Boha, ktorý pred našimi očami neprestáva vykonávať zázraky! Božie skutky oslovujú stále, pretože vyvolávajú údiv, zázrak a radosť z toho, čo On robí: blahoslavené oči, ktoré vidia!V živote mladých dneška sa často nachádza smútok, samota,…

Čítaj celý článok
1 2 3 4