Príhovor sestry Elvíry k Novému roku

Komunita si želá byť znakom nádeje vo svete ,v rodinách, v srdci človeka. Mnohí z vás vedia, že už veľa rokov žijem po boku stratených, nepochopených, blúdiacich chlapcov, narkomanov. Moja nádej skrze nich sa stala pravdivejšou, konkrétnejšou, živšou, stala sa skutočnou.     Všetci z nás máme semienko nádeje: prajeme si lepšiu budúcnosť, uzdravenie, zdravie, mier, pokoj…a nadovšetko v tomto momente, začiatkom…

Čítaj celý článok

December 2007

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle“Vianoce sú sviatkom Boha. Dobra jediného, najvyššieho a pravdivého, ktoré sa darúva,  zjavuje, vezme si tvár i  telo v Dieťatku Ježišovi. Chceme žiť pre toto Dobro, chceme prijať toto Dobro, stať sa súčasťou tohto Dobra, aby sme pomohli druhým stať sa dobrými. Mnohí z nás stratili túto tvár, stratili objektív…

Čítaj celý článok

November 2007

Dnes prežívame jeden veľkolepý sviatok, pretože sa zjednotíme srdcom plným viery a radosti s nespočítateľným zástupom mužov a žien, ktorí nechali jeden lúč svetla a lásky v Cirkvi a v dejinách.Kto sú svätí? Ak by som mala povedať nejakú definíciu povedala by som, že svätci sú najslobodnejšie osoby: sú slobodní od hnevu, lenivosti, nezáujmu o druhých, sú slobodní od toho,…

Čítaj celý článok

Október 2007

Byť skutočnými misionármi znamená predovšetkým „opakovať“ Ježiša. Skutočným, veľkým misionárom Otca bol On. Ponížil sa, zanechal svoju božskú prirodzenosť a obliekol si našu chudobnú ľudskú prirodzenosť trpiac práve tak ako my nespavosť, hlad, prenasledovanie, ponižovanie…Predovšetkým musíme veriť tomuto prameňu Lásky a ®ivota, ktorým je Ježiš z Nazareta. On sa obetoval za nás a urobil to v slobode, s radosťou, odvahou…

Čítaj celý článok

September 2007

Stále viac a viac ma prekvapuje krása Cirkvi, našej Matky, ktorá nás upevňuje vo viere a v nádeji, ktorá nás podporuje a uisťuje v tomto „eucharistickom znovuzrodení“, ktoré odporúčame beznádejným mladým, čo klopú na dvere našej komunity už mnoho a mnoho rokov. Cítim, že som stále viac zaľúbená a hrdá na Cirkev, pretože je: sila ideálov; svetlo, ktoré osvetľuje cestu…

Čítaj celý článok

Matka Elvíra – 9. september 2007 – Heiligenkreutz

Komunita Cenacolo je denná manifestácia zázraku vzkriesenia. Táto mládež bola na ceste. Nevedeli prečo a pre koho žiť: smútok, zlosť, násilie, klamstvá….boli už unavení z toho všetkého a tak prišli k drogám.V dnešnom svete a rodinách viac nie je pravda. Keď prišli k nám, okamžite sme im povedali, že ich spasenie nie je komunita alebo ľudia v nej, ale že to je Ježiš. A tak sme ponúkli modlitbu, aby…

Čítaj celý článok

August 2007

Ďakujem vám všetkým, mladí, ktorí veríte a hľadáte konkrétne a autentické  odpovede na najhlbšie túžby vašich sŕdc.Ďakujem všetkým tým, ktorí sa nevzdávajú pri ilúziách, klamstvách, všednosti starnúceho sveta ponoreného v bojoch o moc, ambície, využívania na dosiahnutie limitovaných a pominuteľných objektov.Vaše tajomné a zjavné búrenie sa by malo posúriť nás vychovávateľov, rodičov a všetkých tých, ktorí sa nechajú ovplyvniť vaším…

Čítaj celý článok

Júl 2007

Sviatok života znamená oslavovať život, ale nie vo všeobecnosti, obyčajným spôsobom, ale pravdaže tvoj život! Zober do rúk tento život  a uvedom si, že je to jeden veľkolepý dar, dôležitý a jedinečný.Sme povolaní prežívať náš život v plnosti. Existuje v nás niečo veľké, o čom  ani nesnívame; a to je jeden hlboký a vzácny svet na odkrytie a rozvíjanie.Začnime ďakovaním…

Čítaj celý článok

Jún 2007

Sme ponorení do Ducha Svätého, ktorý každodenne objíma náš život. Duch Stvoriteľ obnovuje a robí novými veci každý deň a dnes týmto novým stvorením, ktoré On vytvára, sme my.Boh túži vstúpiť do koreňov nášho životného príbehu, do všetkých období nášho minulého života, zvyčajne raneného, pretože skutočné stretnutie s Ním je počiatkom nového stvorenia, je večnou jarou srdca.Keď idem k moru,…

Čítaj celý článok

Máj 2007 – Anjel Pána zvestoval Panne Márii

Keď hovoríme: „Anjel Pána zvestoval Panne Márii“ vo viere musíme vidieť túto žiaru, toto svetlo, ktoré vstúpilo do Máriinho príbytku a predstaviť si Ju ako vyľakaná počúva posolstvo a hovorí svoje „áno“…To, čo sa v  Nej stalo, sa dnes stáva v nás: začnime s veľkým elánom, s veľkou radosťou, s veľkou láskou, ktorá sa v nás rodí, dobre recitovať Ruženec.…

Čítaj celý článok
1 2 3 4