NEPLATÍ – POZÝVAME VÁS……..!!!

NEPLATNÝ OZNAM

Drahé sestry a bratia, milí priatelia!

                               Pozývame vás srdečne na spoločné posedenia a diskusie v rámci rodičovských klubov v Piešťanoch a v Prešove. Ako ste si iste všimli, obnovený prvý klub sa konal minulý týždeň v piatok.

Kým sa nestane dačo zlého mienime v nich ďalej pokračovať každý piatok na Základnej škole ,ul. E.F.Scherrera 40 v Piešťanoch (označený bočný vchod) o 19.00. hod.

                               Kolokvie (predvstupové stretnutia) chlapcov pokračujú po telefóne, prípadne internete , prvé  osobné budú za priaznivej situácie 14.08.2021 na obvyklom mieste u Jezuitov v Piešťanoch, Poštová ul. 1

                               Rodičovské stretnutie rodičov, ktorí mali deti úspešne v Komunite, alebo ich tam majú teraz, a najmä tí, ktorých potomkovia vstúpili počas kovidového roku sú vítaní v našej klubovej miestnosti na Základnej  škole E.F.Scherrera 40 v Piešťanoch v sobotu 07.08.2021 od 10.00 do približne 18.00. Ukončením tohto stretnutia bude sv. omša v klubovej miestnosti s platnosťou na nasledujúcu nedeľu.

                               Tieto rodičovské a priateľské stretnutia sú z pohľadu úspechu učenia sa žiť našich detí, blízkych ľudí „povinné“ tak, ako pobyt detí v Komunite. O tom všetkom sa dozvieme a podebatujeme na základe svedectiev tých, ktorí majú túto skúsenosť úspešne za sebou.

Pozrite si prosím i predchádzajúci oznam

Ideme ďalej s živými klubmi, rodičkami, kolokviami

Sledujte prosím web stránku. Údaje sa môžu vzhľadom na situáciu s covidom veľmi často meniť.

Rút, Rudo, ivan

Written by 

Related posts