NEPLATÍ – IDEME ĎALEJ S ŽIVÝMI KLUBMI, RODIČKAMI, KOLOKVIAMI

NEPLATNÝ OZNAM

Drahí priatelia,

vzhľadom k aktuálnej stabilizácii pandemickej situácie na Slovensku a uvoľneniu opatrení, začneme sa stretávať osobne na našich podujatiach- kluboch, kolokviách a rodičovských stretnutiach.

Klub  bude  23.7.2021 o 19 hod. v  Piešťanoch a Prešove, stále  platí  telefonická konzultácia, tí ktorí  ste v telefonickom  spojení s rodičmi  zodpovednými  za kluby,  budete na prvý klub pozvaní.  Rodičia, ktorí ste už dlhšie v našom spoločenstve,  budete na účasť na  kluboch a kolokviách oslovení telefonicky, ostatných prosíme o podporu v  modlitbách v tento piatkový  večer doma.

Všetkých prosíme  o  rešpektovanie  a dodržiavanie  obmedzení, ktoré  stále  platia-  v  interiéri nutnosť rúšok, ktoré prekryjú ústa nos, odstupy medzi jednotlivými rodinami, dezinfekcia rúk pri vstupe do  miestnosti. V lete budú kolokviá len  pre chlapcov, začneme  31.7.2021. Dievčenské kolokviá začnú až v septembri, presný dátum včas vyvesíme. 

Prvé  rodičovské  stretnutie začneme ako  vždy prvú sobotu  v auguste – 7.8.2021, prosíme rodičov, ktorým deti vstúpili do  Komunity  počas  pandémie alebo tesne pred ňou, aby si  v tento deň  od  10 ráno približne do 18 hod večer  urobili priestor na toto  stretnutie, aby mohli zažiť  blízkosť  Komunity vo  svojich  životoch.  Tešíme sa na stretnutie, modlime sa spolu za zdarný priebeh  všetkých  týchto našich stretnutí. Prípadné  bližšie usmernenia resp. zmeny budú  oznámené  tu, preto sledujme  stránku teraz každý deň.
 
Prosím všetkých, služobne starších, ktorí by sa chceli klubov zúčastniť,  aby sa  telefonicky ozvali   na tel. čísla ,  0903 523 861 alebo    0903 523 862 ku klubom v Piešťanoch a na čísla 0911 630 893 a 0907 197 990 ku klubom na Východe, aby sme vedeli koľko  služobne starších  rodičov  môže na toto stretnutie prísť vzhľadom na miestnosť , v  ktorej sa stretneme.

Prípadné ďalšie informácie ku tejto téme na čísle  0905 416 011
 
S pozdravom  Rút, Janka, Rudo, Fredo, ivan a ďalší spolupracovníci
                                                          
V Piešťanoch dňa 16.07.2021

Written by 

Related posts