MATERIÁLNA PODPORA CENACOLSKÉMU DOMU

Milí priatelia spoločenstva Cenacolo!
V čase, keď sú naše stretnutia obmedzené a kedy nemôžeme  finančne ani materiálne prispieť nášmu Cenakolskému domu v Královej pri Senci tak ako sme zvyknutí,  chceme Vás poprosiť  o jeho podporu.
Finančnú podporu môžeme realizovať podľa možností každého z nás napr. trvalým platobným príkazom,  resp. jednorazovým príspevkom  na číslo účtu

IBAN  SK94 1100 0000 0026 2314 6144

s akoukoľvek pre každého z nás prijateľnou sumou.

V tomto,  pre nás i pre celý svet nevšednom období izolácie, sme pozvaní utužovať naše spoločenstvo duchovne modlitbou, a tak sa navzájom podporovať.  Mama Elvíra zverila komunitu do rúk Božej prozreteľnosti, ktorá ide aj cez ruky ochotných ľudí sa podeliť, a keďže sa nemôžeme stretávať osobne na našich pravidelných stretnutiach rodičov, môžeme podporiť náš dom v Kráľovej pri Senci v prvom rade modlitbou, ktorá je našou najsilnejšou zbraňou a finančným  príspevkom podľa našich možností.

Môžeme prispieť aj  poukázaním 2% našej dane (informácie o poukázaní aktualizujeme, nakoľko v dôsledku pandémie Covid-19 je stále možné 2% dane poukázať).
Podpora komunitného domu je nevyhnutná na fungovanie domu a úhradu nákladov za energie, PHM, telefóny  a ďalšie nevyhnutné náklady.
Vopred ďakujeme za podporu a hlavne Vaše modlitby.


„Nech každý robí tak, ako sa rozhodol v svojom srdci, nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo Boh miluje radostného darcu.“ Korinťanom 9:7
 
Komunita Cenacolo

Written by 

Related posts