MODLITBOVÝ ÚMYSEL, NEBESKÝ PATRÓN – mesiac október 2021

Modlitbové úmysly na mesiac október 2021

– modlime sa za biskupov, aby kontemplujúc Božieho syna, ktorý sa stal človekom, našli radosť a  silu Svätého Ducha plniť verne ich poslanie

– modlime sa za tých, ktorých si Pán povolal do svojej Vinice a  sú obeťami drog a akejkoľvek formy závislosti, nech za  pomoci kresťanského spoločenstva, nájdu v moci Boha Spasiteľa silu zmeniť radikálne ich životy

– Pane obnov v nás pôsobenie Tvojho Ducha, ktorý oslobodzuje a dáva pokoj

– prosme o ochranu Michala archanjela a Pannu Máriu pre naše rodiny a pre chlapcov a dievčatá v komunite

– prosme za obrátenie tých, ktorí sú vo väzení a na ulici, aby sa ich utrpenie stalo požehnaním pre nich a ich najbližších

– Pane, daj nám poznať, že všetko čo nám dáš do života slúži k nášmu uzdraveniu a našej spáse
Milí priatelia! Ďakujme Pánovi za jeho obrovský dar pre nás  – Komunitu Cenacolo – a to tak, že sa každý deň popoludní, spolu so všetkými členmi komunity na celom svete, s vďakou pomodlíme aspoň jeden desiatok bolestného ruženca za mamu Elvíru.

Iniciatíva, ktorá vznikla v komunite:

Prosia, aby sme sa modlili po každej, hlavne spoločnej modlitbe, akéhokoľvek druhu, desať Zdravas a jeden Otčenáš za exovcov a ich rodičov a blízkych a modlitbu ku Michaelovi archanjelovi

Pane povzbuď ich a daj im silu, aby v každodennom živote dokázali ísť po ceste, ktorú sa naučili v komunite

 Ak máš návrh na modlitbový úmysel na ďaľší mesiac, Anka má číslo 0948021978

 Modlitba k Svätej Kataríne Tekakwitha


Ó Svätá Katarína Tekakwitha, milovaná Pánova dcéra, príklad nevinného života a jasne rozkvitnutého kvetu medzi indiánskymi národmi Ameriky, oroduj za nás,  aby sme mohli  byť oblečení v cnostiach ktoré urobii Tvoj život šťastným a svätým. Daruj nám veľkú lásku k Bohu a k  blížnym; urob nás pokornými a učenlivými v poslušnosti, trpezlivými a silnými v utrpení; čistými v pohľadoch, v myšlienkach a v srdci.
Získaj pre nás svoju veľkú lásku k Eucharistii a ku svätej omši: pomôž nám vždy prijímať  Sväté prijímanie s otvoreným a šťastným srdcom. Ty, ktorá si oddane kontemplovala kríž, daj nech sa naučíme v škole Kríža pokojne prijať a objať naše každodenné kríže. Na tvoj príhovor vzbudzuj nové misionárske povolania, pretože ľudia každého kmeňa, jazyka a národa môžu spoznať Tvoju milosrdnú lásku a byť zjednotený v Tvojej cirkvi. Hviezda indiánskych národov a jasné svetlo pre všetkých,
Svätá Katarína Tekakwitha, oroduj za nás!      Kateri sa narodila blízko mesta Auriesville v štáte New York v USA v roku 1656. Bola dcérou Indiána z kmeňa Mohawkov, Irokézov, ktorý bol pohan. Jej indiánske meno bolo Tekakwitha, čo znamená „tá, ktorá dáva veci do poriadku“. Matka bola kresťanka. Tekakwitha mala len štyri roky, keď jej zomrela matka na kiahne. Túto chorobu dostala aj malá Tekakwitha, no vyliečila sa, hoci stopy choroby na tvári jej zostali. Po smrti matky si ju vzali k sebe tety a strýko, ktorí ju vychovávali. V roku 1675 prišli k nim francúzski misionári. Napriek ponukám na sobáš sa Tekakwitha rozhodla ísť s misionármi do misijnej stanice. Tam sa obrátila na kresťanstvo. Pokrstená bola o rok neskôr ako dvadsaťročná, vtedy si dala meno Kateri (Katarína). Krstom si však pohnevala svojich súkmeňovcov. Hoci si musela kvôli svojmu rozhodnutiu veľa toho vytrpieť, predsa zostala pevná vo viere. Odišla do novej kresťanskej kolónie pre Indiánov do Kanady. Veľa sa modlievala, robila pokánie a starala sa o chorých a starých. Tí, ktorí ju poznali, ju volali „Lily z kmeňa Mohawkov“. Každý deň skoro ráno, už pred štvrtou hodinou, aj v zime, stála pred kaplnkou, kým ju otvorili. Tam zostávala aj na sv. omšu. Zvlášť si uctievala Eucharistiu a Ukrižovaného Ježiša Krista. Zomrela 17.apríla 1680, keď mala dvadsaťštyri rokov. Jej pozostatky sú uložené v Auriesville. Aj vďaka úcte k nej sa v USA a Kanade začali pôvodní obyvatelia Ameriky viac zapájať do služieb Cirkvi. Beatifikovaná bola v roku 1980. Je vôbec prvou blahoslavenou Indiánkou v dejinách. Spolu so sv. Františkom Assiským je patrónkou ekológie a životného prostredia. Za svätú ju vyhlásil pápež Benedikt XVI. dňa 21. októbra 2012.

Written by 

Related posts