Modlitba

Modlitba je neoddeliteľnou a základnou súčasťou života, pretože len tak môžeme pochopiť kým sme, kam smerujeme a čo musíme robiť. Učiac sa modliť sa získavame nezvyčajnú hodnotu. Keď sa človek modlí, vo vnútri seba cíti Niekoho, cíti prítomnosť Ducha Svätého, ktorý je nežným hosťom duše, ktorý osvecuje kroky, vedie rozhodnutia, ukazuje cestu. To, čo nás komunita učí je nový spôsob života. V tomto novom spôsobe je Boh, modlitba, vzťah s ním, čas pre neho.
Modlitba združuje všetkých, pretože pred Ježišom žijeme naše životy v pravde, padajú masky, neexistujú viac starí ani mladí, ale všetci sme  núdzne chudobné deti. Modlitba sa ti musí stať životom, vychádzať z kaplnky, je  tvojim odevom. K Bohu prichádzaš s každou tvojou starosťou, tým čo ťa zožiera vo vnútri, hádkou ktorú si prežil so svojím bratom, toto všetko môžeš priniesť pred Ježiša. On to osvieti a zmení ti srdce, ukáže ti pravdu v tvojom živote.
Nechať vojsť Ježiša do vecí, ktoré prežívaš je radosťou. A nie si iba ty, čo rozprávaš Bohu, ale predovšetkým je to rozhovor Boha s tebou. Z toho dôvodu existuje Božie slovo, existujú Evanjelia, ktoré osvecujú tvoje problémy, ktoré majú čo povedať tvojmu životu. Bratstvá kde sa modlí dobre, sú tie kde sa aj žije dobre. Vzduch je očistený od falošnosti, priateľstvo je ozajstné a rastie.

Written by 

Related posts